Gıda Müşavirim - Gıda Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

HİZMETLERİMİZ

Beslenme Danışmanlığı

Beslenme; bir canlının yaşamını sürdürebilmek, yaşamını sürdürürken vücut mekanizmasını koruyup devamlılığını sağlamak için besin öğelerinin sindirim sistemi ile vücuda alınmasıdır.

Beslenme Danışmanlığı

Ülkemizde yanlış beslenme nedeniyle;

  • 6-12 yaş grubunda bölgelere göre % 64-100 oranında diş çürükleri,
  • Tüm nüfusta %11-43 hipertansiyon,
  • 15-49 yaş aralığındaki kadınların % 34,2’si hafif obezite, % 22,7’si obezite

rahatsızlıklarının görüldüğünü biliyor musunuz?

Ülkemizde tüm nüfusun %90’ı dengeli beslenme ve kalori hesabı yapmak konusunda fikri yok.

Peki ya siz? Doğru besleniyor musunuz?

Beslenme bir canlının sağlığının muhafazası ve devamlılığı için temeldir. İnsanın yaşamını sürdürebilmesi için ilk ve en önemli ihtiyaçtır. İnsan, yaşamını sürdürebilmek için sağlıklı olmak durumundadır ve sağlığın da ilk ve en önemli basamağı yeterli ve dengeli beslenmektedir.
Yeterli ve dengeli beslenme, insanın vücut metabolizmasını çalıştırmak ve metabolizmanın devamlılığını sağlamak için tüketmiş olduğu gıdalardan ihtiyaç duyduğu enerjiyi ve besin öğelerini alabilmesi ile mümkündür. Yeterli ve dengeli beslenme vücudun ihtiyaç duyduğu besin öğelerine göre tüm gıda gruplarından uygun miktarlarda tüketilmesi ile mümkündür.

Gıda Müşavirim olarak bu temel ihtiyacımızı karşılamak için daha bebeklik döneminden itibaren yeterli ve doğru beslenmenin önemini biliyoruz ve bu amaçla ana okullarından, gıda satışı yapılan her işletmeye yönelik beslenme danışmanlığı hizmeti veriyoruz.

Kalite Danışmanlığı

Kalite Danışmanlığı

Gıda Müşavirim olarak, Kalite Danışmanlığı Hizmetimiz ile işletmenizin yönetim sistemlerinden azami faydayı sağlayabilecek alt yapıyı oluşturur ve bunun sürekliliğini, sürdürülebilirliğini temin ederiz.


Gıda Danışmanlığı

Gıda Danışmanlığı

Gıda danışmanlık hizmeti; işletmenize özel olarak hazırlanan gıda hijyeni, hijyen denetimleri, personel hijyen eğitimleri ile teknik ve yasal konuları kapsar.


Gıda Güvenliği

Gıda Güvenliği

Gıda güvenliği; gıdalarda oluşabilecek ve tüketen kişilerde sağlık riski oluşturabilecek her türlü zararın yok edilmesi için alınan tedbirler ve uygulanan işlemlerdir.


Maliyet Yönetimi

Maliyet Yönetimi

Bir işletmenin üretim ve operasyonel maliyetleri, karlılığı belirleyen en temel kriterdir. Maliyetleri yüksek olan işletmelerin karlılığı ve rekabet gücü azalır.


Üretim planlama ve ürün geliştirme

Üretim planlama ve ürün geliştirme

Üretim planlama; kaynakları en verimli şekilde kullanarak müşteri taleplerini tam zamanında ve doğru bir şekilde karşılayabilmek çok önemli bir üretim sürecidir.


İş Geliştirme

İş Geliştirme

İş geliştirme; bir işletmenin kurumsallaşması, marka değerinin arttırılması, satış ve pazarlama kanallarının genişletilmesi faaliyetlerini kapsayan uzun bir süreçtir.


İSG - İş Sağlığı ve Güvenliği

İSG - İş Sağlığı ve Güvenliği

6331 sayılı İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Kanunu çerçevesinde tüm işletmeler risk değerlendirme raporu hazırlayarak bu kanuna uygunluk sağlamak zorundadır.


Franchise Danışmanlığı

Franchise Danışmanlığı

Franchising sistemi kurmak ya da bir franchising sistemine dahil olmak iyi düşünülmesi ve iyi planlanması gereken önemli bir durumdur.