Gıda Müşavirim - Gıda Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

HİZMETLERİMİZ

Franchise Danışmanlığı

Franchising sistemi kurmak ya da bir franchising sistemine dahil olmak iyi düşünülmesi ve iyi planlanması gereken önemli bir durumdur.

Franchise Danışmanlığı

Franchising; bir ürünün veya bir hizmetin imtiyaz hakkına sahip kişi ya da kurum tarafından başka bir kişi ya da kuruma bir sözleşme dahilinde (belirli süre ve şartlarda) bu işin ticari yürütümü için yönetimsel ve organizasyonel bilgi ve destek vererek imtiyaz hakkı vermesine/tanımasına dayalı bir iş ilişkisi bütünüdür.

Franchisor; imtiyaz hakkı sahibi kişi ya da kurum.

Franchisee; sözleşme karşılığında imtiyaz hakkı verilen kişi ya da kurum.

Franchising, bir çok çeşidi olan bir iş yapısı olmakla birlikte kısaca bir markanın bayiliğini yapmak olarak da adlandırılabilir.

 

Gıda Müşavirim olarak; markası altında franchising sistemi kurmak isteyen işletmelere, franchise sözleşmesinin hazırlanmasından franchisee bulma ve seçmeye, operasyon ağının kurulmasından organizasyon yapısının oluşturulmasına kadar ihtiyaç duyduğu tüm teknik bilgiyi sağlayarak sağlıklı bir sistem oluşturmasına yardımcı oluyoruz.

Bir marka altında franchisee olmak isteyen kişi ve kurumların en doğru markayı en doğru şartlarda bulması için ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlayarak doğru karar vermesine yardımcı oluyoruz.

Kalite Danışmanlığı

Kalite Danışmanlığı

Gıda Müşavirim olarak, Kalite Danışmanlığı Hizmetimiz ile işletmenizin yönetim sistemlerinden azami faydayı sağlayabilecek alt yapıyı oluşturur ve bunun sürekliliğini, sürdürülebilirliğini temin ederiz.


Gıda Danışmanlığı

Gıda Danışmanlığı

Gıda danışmanlık hizmeti; işletmenize özel olarak hazırlanan gıda hijyeni, hijyen denetimleri, personel hijyen eğitimleri ile teknik ve yasal konuları kapsar.


Gıda Güvenliği

Gıda Güvenliği

Gıda güvenliği; gıdalarda oluşabilecek ve tüketen kişilerde sağlık riski oluşturabilecek her türlü zararın yok edilmesi için alınan tedbirler ve uygulanan işlemlerdir.


Maliyet Yönetimi

Maliyet Yönetimi

Bir işletmenin üretim ve operasyonel maliyetleri, karlılığı belirleyen en temel kriterdir. Maliyetleri yüksek olan işletmelerin karlılığı ve rekabet gücü azalır.


Üretim planlama ve ürün geliştirme

Üretim planlama ve ürün geliştirme

Üretim planlama; kaynakları en verimli şekilde kullanarak müşteri taleplerini tam zamanında ve doğru bir şekilde karşılayabilmek çok önemli bir üretim sürecidir.


İş Geliştirme

İş Geliştirme

İş geliştirme; bir işletmenin kurumsallaşması, marka değerinin arttırılması, satış ve pazarlama kanallarının genişletilmesi faaliyetlerini kapsayan uzun bir süreçtir.


İSG - İş Sağlığı ve Güvenliği

İSG - İş Sağlığı ve Güvenliği

6331 sayılı İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Kanunu çerçevesinde tüm işletmeler risk değerlendirme raporu hazırlayarak bu kanuna uygunluk sağlamak zorundadır.


Beslenme Danışmanlığı

Beslenme Danışmanlığı

Beslenme; bir canlının yaşamını sürdürebilmek, yaşamını sürdürürken vücut mekanizmasını koruyup devamlılığını sağlamak için besin öğelerinin sindirim sistemi ile vücuda alınmasıdır.