Gıda Müşavirim - Gıda Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

BELGELENDİRME

GMP - İyi Üretim Uygulamaları

GMP (Good Manufacturing Practices), gıda üretimi yapan işletmelerin altyapı, personel ve organizasyon yapısını kurallara göre şekillendiren bir kalite yönetim sistemidir.

GMP - İyi Üretim Uygulamaları

Türkçe karşılığı “İyi Üretim Uygulamaları” olan bu uygulama gıda ürünlerinin üretilmesinden sevk edilmesine kadar tüm süreçlerde ürün kalitesini sağlamak ve korumak için her işlem basamağında uygulanması gereken kurallar dizisidir. İlkeler bakımından ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile iç içe geçmiş durumdadır, kapsam olarak ISO 22000:2005’in alt kapsamı olarak görülmektedir.

Gıda Müşavirim olarak, işletmenizin “İyi Üretim Uygulamaları” standardına ulaşması için altyapı gereksinimlerinizi tespit ederek, işlem süreçlerinin iyileştirilmesi için gerekli olan ihtiyaçları tespit ediyor, hataların azaltılarak sağlıklı ve düzenli bir üretim süreci oluşturulmasını sağlıyoruz.

HACCP - ISO 22000 (FSSC) Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme

HACCP - ISO 22000 (FSSC) Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin ana prensibi gıda üretiminde Kritik Kontrol Noktalarını tespit edilip sürekli izlenerek tüketiciye güvenilir gıdalar sunmaktır.


ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi bir kuruluşun uluslararası kabul görmüş kurallar çerçevesinde yönetildiğinin ya da hizmetlerinin bu kurallara uygun olarak üretildiğinin güvencesidir.


OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme

OHSAS 18001, İSG ile ilgili yasal mevzuat kapsamında, bir işletmede riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasını sağlayan bir standarttır.