Gıda Müşavirim - Gıda Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

BELGELENDİRME

HACCP - ISO 22000 (FSSC) Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin ana prensibi gıda üretiminde Kritik Kontrol Noktalarını tespit edilip sürekli izlenerek tüketiciye güvenilir gıdalar sunmaktır.

HACCP - ISO 22000 (FSSC) Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000:2005 , ISO (International Organisation for Standardization) tarafından hazırlanan ve 2006 yılında TSE tarafından da yayınlanıp yürürlüğe girmiş bir kalite yönetim sistemidir. Bu sistemdeki temel amaç; gıda üreten işletmelerin, belirli prensipler ve kurallar etrafında tüketicilere sağlıklı ve güvenilir gıdalar sunmasını sağlamaktır. Bu sistem dünyanın her yerinde her gıda işletmenin uyması gereken kurallardan oluşmaktadır ve uluslar arası geçerliliği bulunmaktadır.

Bu standart ile gıda üreten işletmeler, ürün hammaddelerinin tedarik edilmesinden tüketiciye ulaştırılmasına kadar geçen tüm aşamalarda; ürünün, hammaddenin, üretim süreçlerinin ve üretim alanının sürekli izlenmesi, risk teşkil eden kritik kontrol noktalarının daha sıkı ve yakından takip edilmesi, gerekli durumlarda yapılan işlemlerin revize edilmesi ile tüketicilere daha güvenilir ürünler sunarlar.


 ISO 22000 (FSSC) kalite standartı işletmenize ne kazandırır?

  • Kanuni zorunlulukları uyum,
  • Öz kaynakların doğru kullanılması,
  • Olası risklerin önüne geçebilmek için hızlı aksiyon alma fırsatı,
  • Marka değeri,
  • Tüketici memnuniyeti,

Gıda Müşavirim olarak, işletmenizin ISO 22000 (FSSC) Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi alması için gerekli olan dökümanların hazırlanmasından alt yapı gereksinimlerinin tespit edilmesine, Kritik Kontrol Noktalarının tespitinden izlenebilirliğin oluşturulmasına kadar ki tüm süreçlerinizi planlamasını ve standarta uygunluğunu sağlıyoruz.

GMP - İyi Üretim Uygulamaları

GMP - İyi Üretim Uygulamaları

GMP (Good Manufacturing Practices), gıda üretimi yapan işletmelerin altyapı, personel ve organizasyon yapısını kurallara göre şekillendiren bir kalite yönetim sistemidir.


ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi bir kuruluşun uluslararası kabul görmüş kurallar çerçevesinde yönetildiğinin ya da hizmetlerinin bu kurallara uygun olarak üretildiğinin güvencesidir.


OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme

OHSAS 18001, İSG ile ilgili yasal mevzuat kapsamında, bir işletmede riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasını sağlayan bir standarttır.