Gıda Müşavirim - Gıda Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

EĞİTİM

HACCP Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktaları (KKN) Eğitimi

HACCP Tehlike analizi kritik kontrol noktaları (KKN) eğitimi, kritik kontrol noktası nedir, HACCP nedir, Hazard Analysis Critical Control Points eğitimi

HACCP Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktaları (KKN) Eğitimi

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), gıdaların üretimden tüketime kadar gıda güvenliğini sağlayan teşhis, değerlendirme ve tehlikelerin kontrol edilmesine dönük sistematik bir yaklaşımdır. HACCP, tehlikeleri kabul edilebilir seviyeye indirerek gıda güvenliği sağlayan bir plandır. HACCP kavramı, denetleme yoluyla gıda kaynaklı hastalıkların risk değerlendirmelerine varıncaya kadar, epidemiyolojik (salgın hastalıklar) verilerle ilişki kurar. Gıda işletmecileri, kendi işlemlerinde gıda güvenliğinin sağlanmasında kritik rol oynayan ve HACCP sisteminin temelini oluşturan tanımlama, uygulama, sürdürülebilirlik ve gözden geçirme aşamalarında takip edecekleri adımları tanımlamalıdırlar.

Kritik Kontrol Noktası (KKN), kontrol uygulandığında belirlenen bir potansiyel tehlikenin nihai ürüne geçmesinin tamamen önlenebildiği veya kabul edilebilir seviyelere düşürülebildiği bir proses aşaması ya da bir kontrol noktasıdır. Başka bir deyişle, bir KKN atlanmaması gereken, mutlaka yapılması gereken bir kontrol, ölçüm ya da analizdir.

Ülkemizde ilk olarak 09.06.1998 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik” te tam olarak adı konulmamakla birlikte HACCP sisteminin uygulanma gerekliliği belirtilmiştir. HACCP sisteminin gıda işletmelerinde uygulanma zorunluluğu ise 15.11.2002 tarihi itibariyle  başlamıştır.

 

Eğitimin Amacı

HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin gıda işletmelerinde kurulması için gerekli olan sistem kurulumu, Kritik Kontrol Noktası (KKN) tespiti ve uygulamaları konusunda sistemi kuracak kişilere gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak, bu sistemi kurmuş olan işletmelerin ise sistemlerini geliştirmek için ihtiyaç duyduğu bilgiyi ve beceriyi kazandırmak amaçlanmaktadır.

  

Eğitim İçeriği

 • HACCP Ve Tarihçesi
 • Terimler Ve Tanmlar
 • Gıda Güvenliği Ekibi Ve Kurulması
 • Ön Gereklilik Programları
 • Ürün Tanımları
 • Ürün Akış Diyagramlarının Oluşturulması Ve Doğrulanması
 • Potansiyel Tehlikelerin Tespiti
 • Kritik Kontrol Noktalarının (KKN) Belirlenmesi
 • KKN’ler İçin Kritik Limitlerin Belirlenmesi
 • İzleme Sistemlerinin Oluşturulması
 • Düzeltici Faaliyetlerin Oluşturulması
 • Doğrulama Prosedürleri
 • Dökümantasyon Ve Kayıt
 • HACCP Planının Gözden Geçirilmesi
 • UYGULAMA Çalışmaları
 • Sınav

 

Bu eğitimi kimler almalı?

 • Gıda ve içecek sektöründe gıda güvenliği yönetimi alanında görev alan ya da görev alacak kişiler
 • HACCP hakkında temel bilgi sahibi olmak isteyen kişiler
 • Gıda Mühendisliği ve Gıda Teknikerliği bölümü öğrencileri
 • Yöneticiler
 • İşletme sahipleri

 

Sertifikasyon

Eğitime katılan ve eğitim sonunda yapılacak olan değerlendirme sınavını başarı ile geçen her katılımcıya Başarı sertifikası verilir. Sertifika uluslararası ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı standartlarına uygun, uzman eğitmen gıda mühendisi tarafından onaylıdır. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı değildir.

Gıda Hijyeni Temel Eğitimi

Gıda Hijyeni Temel Eğitimi

Gıda hijyeni temel eğitimi işletmelerin gıda güvenliğini tam olarak uygulayabilmesi için gerekli olan insan kaynağını bu doğrultuda bilgilendirmesi için çok önemlidir.


Personel Hijyeni (Kişisel Hijyen) Eğitimi

Personel Hijyeni (Kişisel Hijyen) Eğitimi

 • 26 Ekim 2018, Cuma

Kişisel Hijyen Eğitimi, Personel Hijyeni Eğitimi, Gıda işletmelerinde personel hijyeni, hastanelerde kişisel hijyen nasıl sağlanır


Mutfak Hijyeni ve Mutfakta Gıda Güvenliği Eğitimi

Mutfak Hijyeni ve Mutfakta Gıda Güvenliği Eğitimi

Mutfak hijyeni temel eğitimi, EDT işletmelerinin gıda güvenliğine tam uyum sağlamak için mutfak çalışanlarını bilgilendirmesi bakımından çok önemlidir.


Gıda İşletmelerinde Alerjen Risk Yönetimi Eğitimi

Gıda İşletmelerinde Alerjen Risk Yönetimi Eğitimi

Gıda İşletmelerinde Alerjen Risk Yönetimi Eğitimi, Alerjen Kontrol Programı, Alerjen Eğitimi


Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 22000) Temel Eğitimi

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 22000) Temel Eğitimi

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, sistemin sağlıklı bir şekilde çalışması için gerekli olan bilgilerin aktarılmasını kapsar.


Gıda Savunması (Food Defense) Eğitimi

Gıda Savunması (Food Defense) Eğitimi

 • 26 Ekim 2018, Cuma

Gıda Savunması Eğitimi, Food Defense Eğitimi, Gıda İşletmelerinde Gıda Savunması Aksiyon Planı nasıl hazırlanır


Çocuklar İçin Sağlıklı Beslenme Eğitimi

Çocuklar İçin Sağlıklı Beslenme Eğitimi

Çocuklarımız en değerli varlığımız. Onların yanında değilken bile ne yer ne içer diye sürekli düşünüyoruz. Peki onlar ne yiyip içmesi gerektiğini bilseler iyi olmaz mı?


Çocuklar İçin Gıda Güvenliği Eğitimi

Çocuklar İçin Gıda Güvenliği Eğitimi

En değerli varlığınız çocuklarınızın, siz yanlarında yokken bile güvenilir gıdalar tükettiğinden emin misiniz? Onlara bu konuda yeterli ve doğru bilgi verebildiniz mi?


Temel İSG Eğitimi

Temel İSG Eğitimi

İSG Temel Eğitimi, gıda işletmelerinin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununa uyum sağlaması için en önemli adımlardan biridir.


ISO 22000:2018 Temel Eğitimi

 • 26 Ekim 2018, Cuma


FSSC 22000 Temel Eğitimi

 • 26 Ekim 2018, Cuma


IFS Food Eğitimi

 • 26 Ekim 2018, Cuma