Gıda Müşavirim - Gıda Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

HİZMETLERİMİZ

İş Geliştirme

İş geliştirme; bir işletmenin kurumsallaşması, marka değerinin arttırılması, satış ve pazarlama kanallarının genişletilmesi faaliyetlerini kapsayan uzun bir süreçtir.

İş Geliştirme

Bir işletme; işini büyütmeye karar verdiği andan itibaren “iş geliştirme” kavramını çok iyi özümsemeli ve büyümeye giden yolu çok iyi planlamalıdır. Çünkü işletmenin büyümesi için gerekenler birkaç küçük dokunuşla yapılabilecek kadar basit değildir. Organizasyon yapısının yeniden şekillendirilmesinden, tedarik ve üretim süreçlerinin yeniden planlanmasına, satış ve pazarlama stratejilerinden, insan kaynaklarına kadar tüm birimlerin ve süreçlerin sağlıklı ve iyi bir şekilde yeniden şekillenmesini kapsayan çok uzun süreçtir.

Gıda Müşavirim olarak; işinizi geliştirmeye karar verdiğiniz andan itibaren, pazardaki gelişmelere ilişkin öngörüler ve değerlendirmeler yaparak işinizle ilgili kararlara destek olacak verileri derleyip analiz ediyor ve işletmeniz için uzun dönem stratejik planlar oluşturarak işletmenizin büyümesi ve ileri gitmesi için yenilikçi fikirlerle işinizi geliştiriyoruz.

Kalite Danışmanlığı

Kalite Danışmanlığı

Gıda Müşavirim olarak, Kalite Danışmanlığı Hizmetimiz ile işletmenizin yönetim sistemlerinden azami faydayı sağlayabilecek alt yapıyı oluşturur ve bunun sürekliliğini, sürdürülebilirliğini temin ederiz.


Gıda Danışmanlığı

Gıda Danışmanlığı

Gıda danışmanlık hizmeti; işletmenize özel olarak hazırlanan gıda hijyeni, hijyen denetimleri, personel hijyen eğitimleri ile teknik ve yasal konuları kapsar.


Gıda Güvenliği

Gıda Güvenliği

Gıda güvenliği; gıdalarda oluşabilecek ve tüketen kişilerde sağlık riski oluşturabilecek her türlü zararın yok edilmesi için alınan tedbirler ve uygulanan işlemlerdir.


Maliyet Yönetimi

Maliyet Yönetimi

Bir işletmenin üretim ve operasyonel maliyetleri, karlılığı belirleyen en temel kriterdir. Maliyetleri yüksek olan işletmelerin karlılığı ve rekabet gücü azalır.


Üretim planlama ve ürün geliştirme

Üretim planlama ve ürün geliştirme

Üretim planlama; kaynakları en verimli şekilde kullanarak müşteri taleplerini tam zamanında ve doğru bir şekilde karşılayabilmek çok önemli bir üretim sürecidir.


İSG - İş Sağlığı ve Güvenliği

İSG - İş Sağlığı ve Güvenliği

6331 sayılı İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Kanunu çerçevesinde tüm işletmeler risk değerlendirme raporu hazırlayarak bu kanuna uygunluk sağlamak zorundadır.


Franchise Danışmanlığı

Franchise Danışmanlığı

Franchising sistemi kurmak ya da bir franchising sistemine dahil olmak iyi düşünülmesi ve iyi planlanması gereken önemli bir durumdur.


Beslenme Danışmanlığı

Beslenme Danışmanlığı

Beslenme; bir canlının yaşamını sürdürebilmek, yaşamını sürdürürken vücut mekanizmasını koruyup devamlılığını sağlamak için besin öğelerinin sindirim sistemi ile vücuda alınmasıdır.