Gıda Müşavirim - Gıda Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

HİZMETLERİMİZ

İSG - İş Sağlığı ve Güvenliği

6331 sayılı İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Kanunu çerçevesinde tüm işletmeler risk değerlendirme raporu hazırlayarak bu kanuna uygunluk sağlamak zorundadır.

İSG - İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletmenizin 6331 sayılı İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Kanununa uygun olarak hazırlanması ve çalışanlarınıza sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamanız için size yardımcı oluyoruz.

İşletmeniz için sağlamış olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerimiz;

  • Rehberlik ve danışmanlık
  • Risk analizi ve değerlendirilmesi,
  • Afet ve acil durum yönetim sisteminin kurulması, Acil Durum Müdahale Planları Yapılması, Acil Durum  Müdahale Ekipleri Oluşturulması ve Tatbikatların Yaptırılması,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulması,
  • Kurul Defterinin tutulması ve Yasal Bildirimlerin yapılması,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği için yürürlükteki mevzuatın takip edilmesi, gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesi için öneriler yapılması,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili dokümanların tutulması, raporların hazırlanması ve bildirimlerin yapılması.
Kalite Danışmanlığı

Kalite Danışmanlığı

Gıda Müşavirim olarak, Kalite Danışmanlığı Hizmetimiz ile işletmenizin yönetim sistemlerinden azami faydayı sağlayabilecek alt yapıyı oluşturur ve bunun sürekliliğini, sürdürülebilirliğini temin ederiz.


Gıda Danışmanlığı

Gıda Danışmanlığı

Gıda danışmanlık hizmeti; işletmenize özel olarak hazırlanan gıda hijyeni, hijyen denetimleri, personel hijyen eğitimleri ile teknik ve yasal konuları kapsar.


Gıda Güvenliği

Gıda Güvenliği

Gıda güvenliği; gıdalarda oluşabilecek ve tüketen kişilerde sağlık riski oluşturabilecek her türlü zararın yok edilmesi için alınan tedbirler ve uygulanan işlemlerdir.


Maliyet Yönetimi

Maliyet Yönetimi

Bir işletmenin üretim ve operasyonel maliyetleri, karlılığı belirleyen en temel kriterdir. Maliyetleri yüksek olan işletmelerin karlılığı ve rekabet gücü azalır.


Üretim planlama ve ürün geliştirme

Üretim planlama ve ürün geliştirme

Üretim planlama; kaynakları en verimli şekilde kullanarak müşteri taleplerini tam zamanında ve doğru bir şekilde karşılayabilmek çok önemli bir üretim sürecidir.


İş Geliştirme

İş Geliştirme

İş geliştirme; bir işletmenin kurumsallaşması, marka değerinin arttırılması, satış ve pazarlama kanallarının genişletilmesi faaliyetlerini kapsayan uzun bir süreçtir.


Franchise Danışmanlığı

Franchise Danışmanlığı

Franchising sistemi kurmak ya da bir franchising sistemine dahil olmak iyi düşünülmesi ve iyi planlanması gereken önemli bir durumdur.


Beslenme Danışmanlığı

Beslenme Danışmanlığı

Beslenme; bir canlının yaşamını sürdürebilmek, yaşamını sürdürürken vücut mekanizmasını koruyup devamlılığını sağlamak için besin öğelerinin sindirim sistemi ile vücuda alınmasıdır.