Gıda Müşavirim - Gıda Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

HİZMETLERİMİZ

Kalite Danışmanlığı

Gıda Müşavirim olarak, Kalite Danışmanlığı Hizmetimiz ile işletmenizin yönetim sistemlerinden azami faydayı sağlayabilecek alt yapıyı oluşturur ve bunun sürekliliğini, sürdürülebilirliğini temin ederiz.

Kalite Danışmanlığı

Kalite danışmanlığı, ISO tarafından yayınlanan ve gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerin uygulamasında fayda görülen kalite yönetim sistemleri; ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, FSSC, IFS, BRC, ISO 45001 üzerine vermiş olduğumuz hizmetimizdir. 

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Danışmanlığı
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı
 • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı
 • HACCP-KKN Yönetimi Danışmanlığı
 • FSSC 22000 Gıda Güvenliği Danışmanlığı
 • BRC Food - Küresel Gıda Güvenliği Standardı Danışmanlığı
 • BRC IoP - Küresel Ambalaj ve Ambalaj Malzemeleri Standardı Danışmanlığı
 • IFS Food Danışmanlığı
 • Organik Ürün/Üretim Sertifikasyon Danışmanlığı

 

Kalite Danışmanlığı Hizmetimizin kapsamı şu şekildedir:

 • Kalite yönetim sistemlerinin tek tek ya da kombine halde işletmenizde entegre halde kurulması
 • Sistemin doğru uygulanmasının sağlanması,
 • Belgelendirme firması tarafından yapılacak olan sertifikasyon denetimine işletmenizin hazırlaması.

Dünya pazarlarının hızla daraldığı, rekabet koşullarının acımasızca sertleştiği günümüzde işletmeler, bu daralan pazarlarda kendilerine yer bulabilmeleri için ürün ve hizmet kalitesinden kesinlikle ödün vermemek zorundadırlar. Ayrıca, ürün ve/veya hizmet kalitesinin süreklilik arz etmesi ve rekabet avantajı yaratabilmesi için, iyi kurulmuş ve etkin bir şekilde işletilen “yönetim sistemi”, işletmelere önemli faydalar sağlayacaktır. 

Gıda Müşavirim olarak, Kalite Danışmanlığı Hizmetimiz ile işletmenizin yönetim sistemlerinden azami faydayı sağlayabilecek alt yapıyı oluşturur ve bunun sürekliliğini, sürdürülebilirliğini temin ederiz.

 

Gıda Danışmanlığı

Gıda Danışmanlığı

Gıda danışmanlık hizmeti; işletmenize özel olarak hazırlanan gıda hijyeni, hijyen denetimleri, personel hijyen eğitimleri ile teknik ve yasal konuları kapsar.


Gıda Güvenliği

Gıda Güvenliği

Gıda güvenliği; gıdalarda oluşabilecek ve tüketen kişilerde sağlık riski oluşturabilecek her türlü zararın yok edilmesi için alınan tedbirler ve uygulanan işlemlerdir.


Maliyet Yönetimi

Maliyet Yönetimi

Bir işletmenin üretim ve operasyonel maliyetleri, karlılığı belirleyen en temel kriterdir. Maliyetleri yüksek olan işletmelerin karlılığı ve rekabet gücü azalır.


Üretim planlama ve ürün geliştirme

Üretim planlama ve ürün geliştirme

Üretim planlama; kaynakları en verimli şekilde kullanarak müşteri taleplerini tam zamanında ve doğru bir şekilde karşılayabilmek çok önemli bir üretim sürecidir.


İş Geliştirme

İş Geliştirme

İş geliştirme; bir işletmenin kurumsallaşması, marka değerinin arttırılması, satış ve pazarlama kanallarının genişletilmesi faaliyetlerini kapsayan uzun bir süreçtir.


İSG - İş Sağlığı ve Güvenliği

İSG - İş Sağlığı ve Güvenliği

6331 sayılı İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Kanunu çerçevesinde tüm işletmeler risk değerlendirme raporu hazırlayarak bu kanuna uygunluk sağlamak zorundadır.


Franchise Danışmanlığı

Franchise Danışmanlığı

Franchising sistemi kurmak ya da bir franchising sistemine dahil olmak iyi düşünülmesi ve iyi planlanması gereken önemli bir durumdur.


Beslenme Danışmanlığı

Beslenme Danışmanlığı

Beslenme; bir canlının yaşamını sürdürebilmek, yaşamını sürdürürken vücut mekanizmasını koruyup devamlılığını sağlamak için besin öğelerinin sindirim sistemi ile vücuda alınmasıdır.