Gıda Müşavirim - Gıda Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

HİZMETLERİMİZ

Maliyet Yönetimi

Bir işletmenin üretim ve operasyonel maliyetleri, karlılığı belirleyen en temel kriterdir. Maliyetleri yüksek olan işletmelerin karlılığı ve rekabet gücü azalır.

Maliyet Yönetimi

İyi yönetilen işletme maliyetleri hem kârlılığı arttıran hem de işletmenin verimli çalışmasını sağlayan çok önemli bir unsurdur. Maliyet yönetimini etkin ve doğru bir şekilde yapan işletmeler rekabet gücünü arttırarak özellikle kriz dönemlerinde düşen talepler nedeniyle daralan piyasada daha geniş hareket kabiliyetine sahip olurlar. Ancak işletme maliyetlerinin yalnızca kriz zamanlarında değil her zaman yönetilmesi gereken bir unsur olduğu unutulmamalıdır. 


Gıda Müşavirim olarak; işletmenizin üretim ve operasyonel maliyetlerinizi optimize ederek, öz kaynaklarınızı etkin yönetebilmeniz için akılcı ve kalıcı çözümler üreterek karlılığınızı arttırmanıza ve piyasada rekabet gücü yüksek bir işletme yaratmanıza yardımcı oluyoruz.

Kalite Danışmanlığı

Kalite Danışmanlığı

Gıda Müşavirim olarak, Kalite Danışmanlığı Hizmetimiz ile işletmenizin yönetim sistemlerinden azami faydayı sağlayabilecek alt yapıyı oluşturur ve bunun sürekliliğini, sürdürülebilirliğini temin ederiz.


Gıda Danışmanlığı

Gıda Danışmanlığı

Gıda danışmanlık hizmeti; işletmenize özel olarak hazırlanan gıda hijyeni, hijyen denetimleri, personel hijyen eğitimleri ile teknik ve yasal konuları kapsar.


Gıda Güvenliği

Gıda Güvenliği

Gıda güvenliği; gıdalarda oluşabilecek ve tüketen kişilerde sağlık riski oluşturabilecek her türlü zararın yok edilmesi için alınan tedbirler ve uygulanan işlemlerdir.


Üretim planlama ve ürün geliştirme

Üretim planlama ve ürün geliştirme

Üretim planlama; kaynakları en verimli şekilde kullanarak müşteri taleplerini tam zamanında ve doğru bir şekilde karşılayabilmek çok önemli bir üretim sürecidir.


İş Geliştirme

İş Geliştirme

İş geliştirme; bir işletmenin kurumsallaşması, marka değerinin arttırılması, satış ve pazarlama kanallarının genişletilmesi faaliyetlerini kapsayan uzun bir süreçtir.


İSG - İş Sağlığı ve Güvenliği

İSG - İş Sağlığı ve Güvenliği

6331 sayılı İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Kanunu çerçevesinde tüm işletmeler risk değerlendirme raporu hazırlayarak bu kanuna uygunluk sağlamak zorundadır.


Franchise Danışmanlığı

Franchise Danışmanlığı

Franchising sistemi kurmak ya da bir franchising sistemine dahil olmak iyi düşünülmesi ve iyi planlanması gereken önemli bir durumdur.


Beslenme Danışmanlığı

Beslenme Danışmanlığı

Beslenme; bir canlının yaşamını sürdürebilmek, yaşamını sürdürürken vücut mekanizmasını koruyup devamlılığını sağlamak için besin öğelerinin sindirim sistemi ile vücuda alınmasıdır.