Gıda Müşavirim - Gıda Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

HİZMETLERİMİZ

Üretim planlama ve ürün geliştirme

Üretim planlama; kaynakları en verimli şekilde kullanarak müşteri taleplerini tam zamanında ve doğru bir şekilde karşılayabilmek çok önemli bir üretim sürecidir.

Üretim planlama ve ürün geliştirme

Ürün geliştirme; müşterilerin mevcut ürünler haricinde ki taleplerini karşılayabilmek için işletmenin yapısına uygun olarak ürün üretme sürecidir.

Hem ürün geliştirme, hem de üretim planlama bir işletmenin devamlılığını sağlayabilmesi, marka değeri oluşturabilmesi, müşteri taleplerini tam zamanında ve doğru bir şekilde karşılayabilmesi, müşteri sayısını arttırabilmesi ve karlılığını koruyabilmesi için gerekli olan çok önemli unsurlardır. Müşteri taleplerini tam zamanında ve doğru bir şekilde karşılayabilen işletmeler daha çok müşteriye ve daha yüksek bir gelire sahip olurlar.  Bunu sağlayabilmek; işletmenin ve işin yapısına uygun menü, ürün ve üretim süreçlerinin doğru planlanması ile mümkündür.

Gıda Müşavirim olarak; işletme öz kaynaklarınızın etkin kullanılmasını sağlayarak, hammadde temininden satışa kadar ki tüm süreçlere hızlı ve esnek bir yapı kazandırıp, müşterilerinize tam zamanında ürün ve hizmet sağlamanız için etkin üretim süreçleri planlamaları yapar ve piyasa koşullarında her zaman öncelikli bir durumda olmanız için çalışırız.

Kalite Danışmanlığı

Kalite Danışmanlığı

Gıda Müşavirim olarak, Kalite Danışmanlığı Hizmetimiz ile işletmenizin yönetim sistemlerinden azami faydayı sağlayabilecek alt yapıyı oluşturur ve bunun sürekliliğini, sürdürülebilirliğini temin ederiz.


Gıda Danışmanlığı

Gıda Danışmanlığı

Gıda danışmanlık hizmeti; işletmenize özel olarak hazırlanan gıda hijyeni, hijyen denetimleri, personel hijyen eğitimleri ile teknik ve yasal konuları kapsar.


Gıda Güvenliği

Gıda Güvenliği

Gıda güvenliği; gıdalarda oluşabilecek ve tüketen kişilerde sağlık riski oluşturabilecek her türlü zararın yok edilmesi için alınan tedbirler ve uygulanan işlemlerdir.


Maliyet Yönetimi

Maliyet Yönetimi

Bir işletmenin üretim ve operasyonel maliyetleri, karlılığı belirleyen en temel kriterdir. Maliyetleri yüksek olan işletmelerin karlılığı ve rekabet gücü azalır.


İş Geliştirme

İş Geliştirme

İş geliştirme; bir işletmenin kurumsallaşması, marka değerinin arttırılması, satış ve pazarlama kanallarının genişletilmesi faaliyetlerini kapsayan uzun bir süreçtir.


İSG - İş Sağlığı ve Güvenliği

İSG - İş Sağlığı ve Güvenliği

6331 sayılı İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Kanunu çerçevesinde tüm işletmeler risk değerlendirme raporu hazırlayarak bu kanuna uygunluk sağlamak zorundadır.


Franchise Danışmanlığı

Franchise Danışmanlığı

Franchising sistemi kurmak ya da bir franchising sistemine dahil olmak iyi düşünülmesi ve iyi planlanması gereken önemli bir durumdur.


Beslenme Danışmanlığı

Beslenme Danışmanlığı

Beslenme; bir canlının yaşamını sürdürebilmek, yaşamını sürdürürken vücut mekanizmasını koruyup devamlılığını sağlamak için besin öğelerinin sindirim sistemi ile vücuda alınmasıdır.